Yew hîkayeyê ma

Ûnîversîte ra pey mi Încîl reyna wend. Sereyê mi de zaf persî est bî. Kitabî ke, derheqê tarîxê Încîlî de, mi ê zî wendî. Încîl kamî nuşt bî û ê ke Încîlî nuşt bî, eceba înan rast vatê? O sebeb ra mi zaf kitabî wendî.

Ez îqna bîya ke çîyî ke Încîl mîyan de nuştî, ê pêro rast ê. Încîl mîyan de derheqê yew merdimî vatê û nameyê nê merdimî Îsa Mesîh bî. Mi Îsa tam fehm nêkerdê. Esas ez ha hîna fehm nêkena.

La Îsa Mesîhî wad kerdê ke kam ke ey rê bawer/îman keno, o nêmiro û ebedî weş bo. Mi ey rê bawer kerd. Îsa Mesîhî zî vatê, "Rayîr ez a. Bê mi kes nêşeno/nêşkeno/nêşikneno şiro Homay het. Kam ke qayilo şiro cenet, lazim o ke mi rê îman bikero." Mi qisanê Îsa rê îman kerd.

Ez ha yew dîn rê îman nêkena. Dîn, fîkîrê Homay nîyo, fîkîrê merdiman o. Ez nê merdimî rê, yanî Îsa Mesîhî rê îman kena û ez ha ey dima şina. O, pêxambera pêrune ra daha gird o.

Ma no sîteyê Zaza Mujde viraşt ke, wa Zaza pêrune rê omid bido. Tarîx û kulturê Zazayan zaf zengîn o. Înşalah mileto Zazan pêro wa şa bo û berkeyin bo!

Tîya de hîkayeya ma pêro est a. Hîkayeya to çî ya? Ma rê vaje  [email protected]

Înşalah Homa şima ya pîya bo!

Your encouragement is valuable to us

Your stories help make websites like this possible.