Zaza Mujde

4 Ma Çi Musayê?

No vîdeo de, ma musenê (bander benê) ke dinya de senî merg û xirabî vejîyî. Fekê Çermîk/Sîverek der o. Vîdeo war bîya . Dimilî, Tirkî û Îngîlîzkî de nuşteyo bin mevcut o.

Cêr de, vîdeo fekê Çolîg der o. Kirdkî, Tirkî û Îngîlîzkî de nuşteyo bin mevcut o. Vîdeo war bîya.

Û fekê Dersîm der o. Vîdeo war bîya. Kirmanckî, Tirkî û Îngîlîzkî de nuşteyo bin mevcut o.