Zaza Mujde

12 Îsa Mesîh û Firtine

Îsa û şakîrandê xo qayix di rê û yew firtine qilayneno. Fekê Çermîk/Sîverek der a. Vîdeo war bîya . Dimilî, Tirkî û Îngîlîzkî de nuşteyo bin mevcut o.